L’Escola de Futbol Vallvidrera és una escola jove i moderna. Sota la premissa que no es pot separar la persona de l’esportista, ha optat per  formar els futbolistes a través d’un procés d’aprenentatge global i holístic.

És per això, i seguint aquest criteri, que s’usa una metodologia d’ensenyament basada en el descobriment guiat i la resolució de problemes. Deixant de banda mètodes predominants com són el comandament directe i l’assignació de tasques.

Conscients que existeixen situacions molt diverses, també treballen aspectes puntuals per separat amb l’objectiu de potenciar d’una manera analítica diferents capacitats.

Aquests aspectes són els que es treballen a les tecnificacions, que són sempre situacionals i complementàries als entrenaments convencionals.

Entenent la temporada 2023-2024 com una nova oportunitat per créixer, l’Escola de Futbol Vallvidrera subvenciona un 20% el cost de l’activitat.

Si voleu saber-ne més, podeu enviar un correu electrònic a: escola@campdefutbolvallvidrera.com. També podeu trucar al telèfon 627 606 931 (coordinació), o bé posar-vos en contacte a través del perfil d’Instagram: instagram.com/efvallvidrera

A continuació trobareu el cartell de l’escola i el formulari d’inscripció.