Com és conegut per tothom, la situació actual ens porta a mantenir la instal·lació tancada fins a nova ordre per part de l’Ajuntament de Barcelona.

Tan bon punt poguem reanudar les activitats, estareu informats mitjançant aquesta mateixa web.

Cuideu-vos i quedeu-vos a casa.